Guziki

Statystyka

statystyka odsłon stron

 • Uchwały10791 odsłon
 • Zarządzenia5668 odsłon
 • Strona główna4319 odsłon
 • Zamówienia publiczne1691 odsłon
 • Oferty pracy1203 odsłon
 • Redaktorzy1029 odsłon
 • Rada Rodziców597 odsłon
 • Rada Pedagogiczna585 odsłon
 • Organizacja584 odsłon
 • Dyrekcja549 odsłon
 • Zasady naboru536 odsłon
 • Pracownicy Obsługi i Administracji526 odsłon
 • Plany pracy497 odsłon
 • Kontrola zarządcza475 odsłon
 • Status prawny465 odsłon
 • Kontrole444 odsłon
 • Rejestry, ewidencje, archiwa443 odsłon
 • Budżet439 odsłon
 • Samorząd Uczniowski433 odsłon
 • Przedmiot działalności i kompetencje420 odsłon
 • Struktura własnościowa, majątek397 odsłon
 • Informacja396 odsłon
 • Zestaw programów i podręczniki376 odsłon
 • Tryb działania371 odsłon
 • Sposób załatwiania spraw364 odsłon
 • Informacje nieudostępnione360 odsłon
 • Strony usunięte359 odsłon
 • Statystyka350 odsłon
 • Wewnątrzszkolne zasady oceniania337 odsłon
 • Instrukcja korzystania z BIP321 odsłon