Guziki

Statystyka

statystyka odsłon stron

 • Uchwały14324 odsłon
 • Zarządzenia8442 odsłon
 • Strona główna6232 odsłon
 • Zamówienia publiczne2180 odsłon
 • Redaktorzy1719 odsłon
 • Oferty pracy1665 odsłon
 • Rada Pedagogiczna933 odsłon
 • Rada Rodziców912 odsłon
 • Zasady naboru871 odsłon
 • Pracownicy Obsługi i Administracji843 odsłon
 • Dyrekcja826 odsłon
 • Plany pracy781 odsłon
 • Organizacja775 odsłon
 • Rejestry, ewidencje, archiwa742 odsłon
 • Budżet735 odsłon
 • Kontrola zarządcza720 odsłon
 • Status prawny717 odsłon
 • Samorząd Uczniowski679 odsłon
 • Kontrole645 odsłon
 • Przedmiot działalności i kompetencje642 odsłon
 • Plan zamówień publicznych 632 odsłon
 • Zestaw programów i podręczniki584 odsłon
 • Strony usunięte560 odsłon
 • Struktura własnościowa, majątek556 odsłon
 • Instrukcja korzystania z BIP520 odsłon
 • Wewnątrzszkolne zasady oceniania504 odsłon
 • Sposób załatwiania spraw501 odsłon
 • Statystyka496 odsłon
 • Tryb działania486 odsłon
 • Informacje nieudostępnione459 odsłon
 • Sprawozdania finansowe61 odsłon