Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Struktura

Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Majątek

Mienie Szkoły stanowi mienie komunalne.

AKTYWA TRWAŁE: 432 722,67 zł
Rzeczowe aktywa trwałe: 432 722,67 zł
Środki trwałe: 432 722,67 zł
Budynki, lokale: 431 827,99 zł
Urządzenia techniczne i maszyny: 894,68 zł
AKTYWA OBROTOWE: 31 047,38 zł
Zapasy: 2460,28 zł
Materiały: 2400,68 zł
Należności krótkoterminowe: 27145,20 zł
Środki pieniężne: 1441,90 zł
Środki pieniężne na rach. bankowych: 1441,90 zł
SUMA AKTYWÓW 521 999,55 zł

ZBĘDNE I ZUŻYTE SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO O WARTOŚCI JEDNOSTKOWEJ POWYŻEJ 300 EURO: obecnie placówka nie posiada takich składników majątku.

Stan na 31.12.2013 r.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

14-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

31-10-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 427