Guziki

Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 65 i. Juliusza Słowackiego w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Organem prowadzącym

jest Miasto Łódź

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny

jest Kuratorium Oświaty w Łodzi

Szkoła działa na podstawie

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z póź. zm.)

STATUT SZKOŁY

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

11-12-2017 - Edycja treści.

08-09-2016 - Edycja treści.

25-10-2015 - Edycja treści.

27-09-2015 - Edycja treści.

14-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

05-11-2012 - Edycja treści.

31-10-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 717