Guziki

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

 • księga uczniów,
 • księgi arkuszy ocen,
 • księga korespondencji,
 • księga kontroli wewnętrznej
 • księga protokołów Rady Pedagogicznej,
 • księgi inwentarzowe,
 • rejestr pieczątek i pieczęci,
 • rejestr wydanych legitymacji uczniowskich i kart rowerowych
 • rejestr zarządzeń dyrektora szkoły
 • rejestr zwolnień lekarskich
 • rejestr wypadków
 • rejestr druków ścisłego zarachowania,
 • rejestr akt i zaświadczeń – awans,
 • rejestr osób upoważnionych do przetwarzania
 • rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw i decyzji administracyjnych.
 • rejestr udzielania zamówień publicznych na dostawę towarów i usług oraz wykonanie robót budowlanych o wartości nieprzekraczającej kwoty 14 tys.euro,
 • rejestr szkoleń bhp,
 • ewidencja zastępstw,
 • teczki akt osobowych,
 • dokumentacja płacowa,
 • dowody księgowe
 • dokumentacja szkoły.

Zasady udostępniania

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 101. poz. 926. Z późn. zm.)

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

14-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 742