Guziki

Kontrole

KONTROLE ZEWNĘTRZNE

2019

Protokół kontroli doraźnej ŁKO: bezpieczeństwo uczniów z dnia 1 lutego 2019 r.


2018

Wystąpienie pokontrolne Biura Audytu i Kontroli w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi z dnia 4 kwietnia 2018 r.

Protokół kontroli doraźnej ŁKO: organizacja kształcenia specjalnego z dnia 11 maja 2018 r.

Wystawienie pokontrolne Wydziału Edukacji w DSS UMŁ z dnia 21 września 2018 r.

Protokół kontroli doraźnej ŁKO: organizacja przerw międzylekcyjnych dla uczniów, liczebność klas z dnia 5 listopada 2018 r.

Protokół kontroli doraźnej ŁKO: zapewnienie uczniom bezpieczeństwa z dnia 17 grudnia 2018 r.


2017

Protokół Kontroli Sanitarnej przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w dniu 20 marca 2017r.

Protokół Kontroli Sanitarnej przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w dniu 13 marca 2017r.

Arkusz oceny stołówki szkolnej z dnia 13 marca 2017r.


Protokół kontroli ŁKO w zakresie prawidłowości funkcjonowania biblioteki szkolnej, przeprowadzone w dniu 6 lutego 2017 r.


2016

Protokół kontroli sanitarno- technicznej i higienicznej szkoły, przeprowadzonej w dniu 16 marca  2016 r. przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.


2015

Protokół z wizytacji placówki wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania przeprowadzonej w dniu 13 lutego 2015 r. przez Wydział Edukacji UMŁ

Protokół kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 9 lutego 2015 r. przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.

Protokół kontroli organizacji półkolonii w miejscu zamieszkania przeprowadzonej w dniu 4 lutego 2015 r. przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.

Protokół kontroli zgodności organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na niepełnosprawność, w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych, z oddziałami ogólnodostępnymi lub/i integracyjnymi, przeprowadzonej w dniu 20 stycznia 2015 r.


2014

Protokół kontroli sanitarnej stołówki szkolnej przeprowadzonej w dniu 27 stycznia 2014 r. przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Łodzi w związku z żywieniem dzieci podczas półkolonii zorganizowanych w szkole.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

13-02-2019 - Edycja treści.

23-03-2017 - Edycja treści.

14-03-2017 - Edycja treści.

06-02-2017 - Edycja treści.

31-03-2016 - Edycja treści.

19-06-2015 - Edycja treści.

14-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

21-01-2015 - Edycja treści.

28-01-2014 - Edycja treści.

03-01-2014 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 645