Guziki

Zasady naboru

Nabór do szkoły na rok 2016/2017

Informujemy, że rekrutacja uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/2017 odbywać się będzie przy pomocy systemu elektronicznego naboru poprzez stronę internetową: https://lodz.elemento.pl Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono dzieci zamieszkałe w jego obrębie przyjmuje się z urzędu. Rodzice/prawni opiekunowie wypełniają w systemie elektronicznego naboru i składają w sekretariacie szkoły wydrukowane z tego systemu i opatrzone podpisami Zgłoszenie wyboru szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. Kandydaci spoza obwodu publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów określonych w Uchwale NR XXIII/568/16 Rady Miasta z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Łódź, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły oraz przyznania im określonej liczby punktów

Treść uchwały

Harmonogram naboru na rok szkolny 2016/2017

 

Rejon Szkoły Podstawowej nr 65 im. Juliusza Słowackiego obejmuje ulice:

1. Ks. Brzóski cała
2. Jana 1-15, 2-16
3. Kalinowa cała
4. Kniaziewicza cała
5. Liściasta 2-68
6. Morwowa cała
7. Nad Sokołówka cała
8. Osinowa cała
9 Pancerna cała
10. M. Piotrowiczowej cała
11. Pojezierska 1-29, 2-22
12. Sierakowskiego od nr 17 do końca, 18-58
13. Szpinakowa cała
14. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 1-53
15. Urzędnicza nr 46 i 47
16. Włókniarzy od u. Liściastej do Pojezierskiej
17. Zduńska cała
18. Zgierska 144-180
19. Żeglarska cała

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

09-03-2016 - Edycja treści.

19-06-2015 - Edycja treści.

14-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

28-02-2014 - Edycja treści.

03-01-2014 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 639