Guziki

Zarządzenia

ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY

ROK 2019

Zarządzenie nr 7/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi  z dnia 18 kwietnia    2019r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

Zarządzenie nr 6/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany składu zespołu egzaminacyjnego w tym zespołów nadzorujących przebieg egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019.

Zarządzenie nr 5/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi z dnia 11 lutego 2019r. w wprowadzenia „Polityki ochrony Danych

Zarządzenie nr 4/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi z dnia 1 marca 2019r. w sprawie oddelegowania nauczycieli do pracy w zespołach nadzorujących przebieg egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019.

Zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie powołania i przeszkolenia członków zespołu egzaminacyjnego w tym zespołów nadzorujących przebieg egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019.

Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi z dnia 8 lutego 2019r. w sprawie powołania zastępy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi  z dnia 2 stycznia 2019r. w sprawie w sprawie terminów dni wolnych i wypłat wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych roku 2019

Załącznik nr 1, załącznik nr 2.


ROK 2018

Zarządzenie nr 4/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 65 w Łodzi z dnia 12 września 208r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli w SP 65.

Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 65 w Łodzi z dnia 12 września 208r.w sprawie powołania komisji ds. selekcji księgozbioru biblioteki szkolnej.

Zarządzenie nr 2/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia do użytku SZPN oraz podręczników na rok szklony 2018/2019.

Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie w powołania komisji rekrutacyjnej na rok szkolny 2018/2019


ROK 2017

Zarządzenie nr 8/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi  z dnia 28 grudnia  2017r. w sprawie w sprawie terminów dni wolnych i wypłat wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych roku 2018

Zarządzenie nr 7/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi z dnia 11 grudnia  2017r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 6/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi  z dnia 31 sierpnia   2017r. w dopuszczenia do użytku szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników.

PROCEDURA

Załącznik nr 1 do procedury

Załącznik nr 2 do procedury

Załącznik nr 3 do procedury

Zarządzenie nr 5/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego

Zarządzenie nr 4/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego

Zarządzenie nr 3/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole podstawowej nr 65 w Łodzi.

Zarządzenie nr 2/2017 Zarządzenie nr 2/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 1/2017 z dnia 28  lutego  2017 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi  w sprawie wysokości zaliczek pobieranych na wydatki żywieniowe oraz drobne zakupy.


ROK 2016

Zarządzenie nr 11/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie terminów wolnych i wypłat wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w roku 2017

Zarządzenie nr 10/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi  z dnia 1 września  2016 r.   w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania dziennika elektronicznego.

Zarządzenie nr 9/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi  z dnia 31 sierpnia 2016 r.   w sprawie dopuszczenia do użytku SZPN oraz podręczników na roku szkolny 2016/2017.

Zarządzenie nr 8/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi  z dnia 13 czerwca  2016 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego.

Zarządzenie nr 7/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi  z dnia 13 maja 2016r. w sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w SP 65

Zarządzenie nr 6/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi  z dnia 25  kwietnia 2016 r. w powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie nr 5/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych

Zarządzenie nr 4/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie powołania spośród członków  szkolnego zespołu egzaminacyjnego,  zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu w Szkole Podstawowej nr 65 w Łodzi.

Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi  z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie aktualizacji załącznika nr 1 i 2 do zarządzenia nr 8/2015 z dnia 25 sierpnia 2015r w sprawie wyboru i stosowania metodologii wyliczania kosztów bezpośrednich i pośrednich związanych z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy  w Rozdziale: 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w Szkole Podstawowej nr 65 w Łodzi.

Zarządzenie nr 2/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi  z dnia 2 lutego2016 r.
w sprawie oddelegowania nauczycieli do pracy w szkolnym zespole egzaminacyjnym w Szkole Podstawowej nr  1

Zarządzenie nr 1/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi  z dnia 1 lutego  2016 r. w sprawie powołania szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz zastępcy przewodniczącego tego zespołu, w Szkole Podstawowej nr 65 w Łodzi w roku szkolnym 2015/2016


ROK 2015

Zarządzenie nr 16/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi  z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie przedłużenia terminu inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych.

Zarządzenie nr 15/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi  z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w komisji inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie nr 14/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi  z dnia 30 listopada  2015 r.
w sprawie powołania komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej.

Zarządzenie nr 13/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi  z dnia 19 października 2015 r.
w sprawie powołania zespołów spisowych.

Zarządzenie nr 12/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi  z dnia 19 października 2015 r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie nr 11/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi  z dnia 19 października 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku szkoły.

Zarządzenie nr 10/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi  z dnia 25 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Szkoły.

Zarządzenie nr 9/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi  z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie dopuszczenia do użytku SZPN i podręczników na rok szkolny 2015/2016

Zarządzenie nr 8/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyboru i stosowania metodologii wyliczania kosztów bezpośrednich i pośrednich związanych z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Rozdziale: 80105 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w Szkole Podstawowej nr 65 w Łodzi.

Zarządzenie nr 7/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi  z dnia 25  czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego

Zarządzenie nr 6/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu w Szkole Podstawowej nr 65 w Łodzi.

Zarządzenie nr 5/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi z dnia 24 lutego 2015 r. sprawie w sprawie oddelegowania nauczycieli do pracy w szkolnym zespole egzaminacyjnym w SP 184 w Łodzi

Zarządzenie nr 4/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi z dnia 24 lutego 2015 r. sprawie w sprawie powołania szkolnego zespołu egzaminacyjnego w SP 65.

Zarządzenie nr 3/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r. sprawie w sprawie ustalenia wysokości zaliczek pobieranych na wydatki żywieniowe oraz drobne wydatki bieżące.

Zarządzenie nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi z dnia 13 stycznia 2015 r. sprawie w sprawie kwot wynagrodzenia wolnych od potrąceń

Zarządzenie nr 1/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi z dnia 13 stycznia 2015 r. sprawie powołania zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego
w Szkole Podstawowej nr 65 w Łodzi.ROK 2014


Rok 2014

Zarządzenie nr 16/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie nr 15/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi z dnia 24 grudnia 2014r. w sprawie terminow dni wornych iwypfat wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych roku 2015.

Zarządzenie nr 14/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia procedury dopuszczania do użytku programów nauczania.

Zarządzenie nr 13/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi z dnia 22 października 2014r. w sprawie ustalenia zastępstwa kierowniczego.

Zarządzenie nr 11/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi z dnia 12 września 2014 r. w sprawie dopuszczenia do użytku SZPN oraz podręczników na rok szkolny 2014/2015.

Zarządzenie nr 10/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi z dnia 18 lipca w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 19/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt.

Zarządzenie nr 9/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzania nowego regulaminu pracy.

Zarządzenie nr 8/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi z dnia 25 marca 2014r. w sprawie powołania zespołów komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2014/2015.

Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie powołania zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu.

Zarządzenie nr 5/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Szkoły.

Zarządzenie nr 4/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie oddelegowania nauczycieli do pracy w szkolnym zespole egzaminacyjnym w Szkole Podstawowej nr 184.

Zarządzenie nr 3/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie powołania szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

Zarządzenie nr 2/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie kwot wynagrodzenia wolnych od potrąceń.

Zarządzenie nr 1/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego Szkole Podstawowej nr 65 w Łodzi

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

26-04-2019 - Edycja treści.

17-04-2019 - Edycja treści.

12-03-2019 - Edycja treści.

29-01-2019 - Edycja treści.

29-10-2018 - Edycja treści.

27-02-2018 - Edycja treści.

12-01-2018 - Edycja treści.

20-09-2017 - Edycja treści.

23-06-2017 - Edycja treści.

22-06-2017 - Edycja treści.

28-02-2017 - Edycja treści.

13-01-2017 - Edycja treści.

14-09-2016 - Edycja treści.

15-06-2016 - Edycja treści.

19-05-2016 - Edycja treści.

13-04-2016 - Edycja treści.

31-03-2016 - Edycja treści.

09-02-2016 - Edycja treści.

18-12-2015 - Edycja treści.

08-12-2015 - Edycja treści.

20-10-2015 - Edycja treści.

27-09-2015 - Edycja treści.

08-09-2015 - Edycja treści.

25-08-2015 - Edycja treści.

25-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

19-06-2015 - Edycja treści.

14-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

26-02-2015 - Edycja treści.

25-02-2015 - Edycja treści.

21-01-2015 - Edycja treści.

13-01-2015 - Edycja treści.

10-12-2014 - Edycja treści.

23-10-2014 - Edycja treści.

23-09-2014 - Edycja treści.

05-03-2014 - Edycja treści.

28-02-2014 - Edycja treści.

20-02-2014 - Edycja treści.

13-01-2014 - Edycja treści.

08-01-2014 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 8442