Guziki

Dyrekcja

DYREKTOR SZKOŁY: Iwona Kupczyk - Dzierbicka

Dyrektor jest organem placówki uprawnionym do kierowania jej bieżącą działalnością i reprezentowaniem jej na zewnątrz.

Kompetencje Dyrektora

określa art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz § 18 statutu Szkoły


WICEDYREKTOR SZKOŁY : Dorota Poborca

Zadania i kompetencje

Wicedyrektora określa § 25 statutu Szkoły

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

11-12-2017 - Edycja treści.

08-09-2016 - Edycja treści.

25-10-2015 - Edycja treści.

27-09-2015 - Edycja treści.

14-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

31-10-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 826