Guziki

Organizacja

Schemat struktury organizacyjnej

Ramowe plany nauczania

Obwód szkoły

Oddziały i wychowawcy

Plan lekcji

Rozkład dzwonków

Kalendarz roku szkolnego

Świetlica szkolna

Biblioteka

Godziny pracy biblioteki nauczyciel bibliotekarz

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin korzystania z podręczników

Pedagog szkolny

Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej

Zajęcia pozalekcyjne

Terminy wywiadówek i konsultacji dla rodziców

Zasady zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów w szkole

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

20-09-2016 - Edycja treści.

19-09-2016 - Edycja treści.

27-09-2015 - Edycja treści.

19-06-2015 - Edycja treści.

14-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

22-09-2014 - Edycja treści.

02-01-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 775