Guziki

Budżet

BUDŻET SZKOŁY: 2 829 960 zł

Planu Finansowy wydatków szkoły na rok 2016r

Kwota ta jest przeznaczona na:

  • wypłaty dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych;
  • bieżące opłaty za media;
  • bieżące remonty;
  • zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych;
  • dokształcanie nauczycieli;
  • zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich;
  • zakup materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych;
  • zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej;
  • stołówka szkolna.

Stan na 29 lutego 2016 r.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

09-03-2016 - Edycja treści.

14-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

03-01-2014 - Edycja treści.

31-10-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 538