Guziki

Budżet

BUDŻET SZKOŁY: 4 396133 zł

Planu Finansowy wydatków szkoły na rok 2019. 

Kwota ta jest przeznaczona na: 
  1. wypłaty dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych; 
  2. bieżące opłaty za media; 
  3. bieżące remonty;
  4. zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych;
  5. dokształcanie nauczycieli;
  6. zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich; 
  7. zakup materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych;
  8. zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej;
  9. stołówka szkolna.

Stan na 17 kwietnia 2019r.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

17-04-2019 - Edycja treści.

09-03-2016 - Edycja treści.

14-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

03-01-2014 - Edycja treści.

31-10-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 735